پیش پرده ای از یک فیلم / بازی که در آن می توانیم طرف را انتخاب کنیم. لطفا کمک کنید

بچه ها من اخیراً تریلری از یک فیلم یا شاید یک بازی را دیدم که در آن ما گزینه تماشای تریلر از دیدگاه های مختلف (هر دو) را داریم. به نظر نمی رسد اسم را به یاد بیاورم. لطفا لطفا راهنمایی کنید

بچه ها من اخیراً تریلری از یک فیلم یا شاید یک بازی را دیدم ، که در آن ما گزینه ای برای تماشای تریلر از دیدگاه های مختلف (هر دو) را داریم. به نظر نمی رسد اسم را به یاد بیاورم. لطفا لطفا راهنمایی کنید

مطلب پیشنهادی  من با استفاده از کلیپ هایی از بیش از 50 فیلم که امسال منتشر می شوند (امیدوارم) یک پیش پرده مشاپ 2021 تهیه کنم

پاسخی بگذارید