پیشنهادهای ترسناک / مهیج

نمی دانید که آیا های دیگری نیز وجود دارد که شبیه موسیقی / احساس ، نور ، رشد شخصیت هستند و به شما می گویند تا آنجا که ممکن است کمترین نتیجه را به شما بدهد. و تأثیرات عملی برای من بسیار زیاد است. واقعی تر ، بهتر است.

چند نمونه از منظور من:

مطلب پیشنهادی  TCM Remembers 2020 (به یاد کسانی در صنعت فیلم که امسال درگذشتند)

ساحره

فانوس دریایی

باطل

مندی

رنگ خارج از فضا

ارثی

نیمه میانه

پاسخی بگذارید