پیشنهادهایی برای فیلم های ترسناک با خشونت جنسی کمتر علیه زنان؟

من سعی می کنم یک ترسناک / ترسناک / شبح وار شبانه با شوهرم در ماه اکتبر بسازم و بسیاری از آنها صحنه هایی دارند که من نمی توانم آنها را تماشا کنم. پیشنهادی برای های ترسناک که در آنها زنان مورد تجاوز قرار نمی گیرند وجود دارد؟ فکر نمی کردم پیدا کردنش سخت باشد اما مشخص شد که این یک پایه اصلی است. من فقط ترس را بدون اینکه بدانم در مورد چه چیزی است تماشا کردم و برای من عالی نبود …

مطلب پیشنهادی  Dreamcatchers - استعداد بسیار زیاد ، نتیجه بسیار وحشتناک. چه فیلم های دیگری مانند Dreamcatchers هستند؟

پاسخی بگذارید