پوستر رسمی فیلم “World of Wong Kar Wai” – یک مرور گذشته که شامل ترمیم های جدیدی از هفت فیلم خیره کننده استاد است ، از جمله اولین نمایش “Chungking Express” در ایالات متحده

پوستر رسمی ‘World of Wong Kar Wai’ – یک مرور گذشته که شامل مرمت های جدیدی از هفت خیره کننده استاد است ، از جمله اولین نمایش “Chungking Express” در ایالات متحده

مطلب پیشنهادی  چرا ما باید به جستجوی فیلم های سکوت گمشده ادامه دهیم

پاسخی بگذارید