پوستر رسمی “تکه های یک زن” ، با بازی ونسا کربی ، شیعه لا بیوف و الن بورستین – پس از از دست دادن کودک خود ، یک زن هنگام کار در روابط مشترک با همسر و مادرش ، در حالی که در غم و اندوه خود حرکت می کند ، راهی یک سفر احساسی می شود.

پوستر رسمی “تکه های یک زن” ، با بازی ونسا کربی ، شیعه لا بیوف و الن بورستین – پس از از دست دادن کودک خود ، یک زن هنگام کار در روابط مشترک با همسر و مادرش ، در حالی که در غم و اندوه خود حرکت می کند ، راهی یک سفر احساسی می شود.

مطلب پیشنهادی  بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (05/10 / 20-05 / 17/20)

پاسخی بگذارید