پوستر جدید “Saint Maud” – ترسناک روانشناختی A24 – یک پرستار تازه متدین در نجات روح بیمار در حال مرگ خود وسواس می یابد ، اما نیروهای شوم و گذشته گناهکار خود تهدید می کنند که به دعوت مقدس او پایان می دهند.

پوستر جدید “Saint Maud” – ترسناک روانشناختی A24 – یک پرستار تازه متدین در مورد نجات روح بیمار در حال مرگ وسواس می یابد ، اما نیروهای شوم و گذشته گناهکار خود تهدید می کنند که به دعوت مقدس او پایان می دهند.

مطلب پیشنهادی  با استفاده از "Cool Runnings" ، کلاسیک کمدی احساس خوبی درباره تیم Bobsled جامائیکا

پاسخی بگذارید