پوستر جدیدی برای “میناماتا” با بازی جانی دپ ، هیرویوکی سانادا ، بیل نیگی و تادانوبو آسانو.

پوستر جدید “میناماتا” با بازی جانی دپ ، هیرویوکی سانادا ، بیل نیگی و تادانوبو آسانو.

مطلب پیشنهادی  گاتربگ | تریلر رسمی | آمازون نخست

پاسخی بگذارید