پوستر اول تریلر جنگ جهانی دوم ‘دفن’ – گروه کوچکی از سربازان اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می کند که باید از برلین به مسکو فرار کنند و در حالی که یکی از بزرگترین رازهای جهان ، بقایای هیتلر را در اختیار دارد. – به عنوان ترکیبی بین “اتاق سبز” و “نفس نکشید” توصیف شده است.

پوستر اول تریلر جنگ جهانی دوم ‘دفن’ – گروه کوچکی از سربازان اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می کند که باید از برلین به مسکو فرار کنند و در عین حال یکی از بزرگترین اسرار جهان ، بقایای هیتلر را در خود جای دهند. – به عنوان ترکیبی بین “اتاق سبز” و “نفس نکشید” توصیف شده است.

مطلب پیشنهادی  فیلمی که احساس می کنید واقعاً می توانست زودتر از آن به پایان برسد؟

پاسخی بگذارید