پل کریفو ، طراح 400+ پوستر فیلم نمادین از جمله “در گرمای شب” ، “مونتی پایتون و جام مقدس” ، “مرد ماراتن” ، “گتسبی بزرگ” ، “فرار بزرگ” ، در 98 سالگی درگذشت

Paul Crifo ، طراح 400+ پوستر فیلم نمادین شامل “در گرمای شب” ، “مونتی پایتون و جام مقدس” ، “مرد ماراتن” ، “گتسبی بزرگ” ، “فرار بزرگ” ، در 98 سالگی درگذشت

مطلب پیشنهادی  کارگردان "Pitch Black": وین دیزل با استیون سیگال مرا از "سرنوشت بدتر از مرگ" نجات داد

پاسخی بگذارید