پس از باکوراو ، صنعت فیلم برزیل در معرض تهدید دولت ژائر بولسونارو است: فیلم برزیلی باکوراو با استقبال بین المللی به عنوان یکی از بهترین فیلم های سال 2020 روبرو شد. با این وجود ، در برزیل خشم یک دولت راست افراطی را هدف قرار داده است که قصد سر و صدا کردن دارد صنعت فیلم سازی کشور.

پس از باکوراو ، صنعت فیلم برزیل مورد تهدید دولت ژائر بولسونارو قرار دارد: فیلم برزیلی باکوراو با استقبال بین المللی به عنوان یکی از بهترین فیلم های سال 2020 روبرو شد. با این وجود ، در برزیل خشم یک دولت راست افراطی را که قصد سر و صدا کردن دارد ، آزاد کرده است. صنعت فیلم سازی کشور.

مطلب پیشنهادی  پارتی تماشای آکادمی

پاسخی بگذارید