پراید (2014) یکی از بهترین فیلم های دهه گذشته است.

دیشب برای اولین بار پراید (2014) را دیدم و عاشق آن شدم. من در تمام مدت به همان اندازه خنده و هق هق گریه کردم.

برای کسانی که با این فیلم / داستان آشنا نیستند ، این داستانی در مورد فعالان همجنسگرای است که طی دهه 80 از اعتصاب معدنچی در انگلیس حمایت می کنند. من بیت هایی در مورد اعتصاب معدنچی می دانم اما این بخشی از تاریخ است که من در مورد آن چیزی نمی دانم.

مطلب پیشنهادی  صحنه آغازین مورد علاقه شما برای یک فیلم کدام است؟

بازیگران فوق العاده قدرتمندی هستند (بسیاری از بازیگران عالی بریتانیایی که مرا ترک کردند و گفتند “اوه چه چهره ای دارد!”) و من از ابتدا تا انتها گیر افتادم.

علاقه ای به این فیلم در آنجا وجود دارد؟ من به یاد ندارم که وقتی در ابتدا زیاد در مورد آن شنیده ام ، بنابراین خوشحالم که آن را پیدا کردم. فیلم عالی

پاسخی بگذارید