“پدرخوانده: قسمت سوم” 8 اکتبر 2020 تاریخ اکران را دریافت می کند – شامل یک شروع جدید ، یک پایان جدید ، فیلم ها و صدا بازیابی شده ، و تنظیم مجدد صحنه ها است.

“پدرخوانده: قسمت سوم” 8 اکتبر 2020 تاریخ اکران را دریافت می کند – شامل یک شروع جدید ، یک پایان جدید ، ها و صدا بازیابی شده ، و تنظیم مجدد صحنه ها است.

مطلب پیشنهادی  آیا می دانید فیلمی درباره دو پیرزن درباره چگونگی فرار از اردوگاه صحبت می کنند؟

پاسخی بگذارید