پایان فیلم های جهان که 95٪ فیلم را نابود نمی کند

به دنبال برخی از فیلم های خوب دنیا که قسمت خوبی از این فیلم تخریب سیاره است ، می باشد. هیچ فیلمی که کل وقت را برای رسیدن به آن صرف کند و فقط پایان آن مخرب است. من فقط می خواهم جهان را به آرامی تماشا کنم. من بسیاری از فیلمهای پایان دنیا یا آخرالزمان را تماشا کرده ام و به نظر می رسد که اکثر آنها کل فیلم را می گیرند تا به آنچه می خواهم ببینم برسند.

مطلب پیشنهادی  چگونه می توانم فیلم های تارکوفسکی را درک کنم؟

ویرایش: فقط برای روشن شدن من به دنبال هیچ فیلم یا فیلم های بعد از آخرالزمانی نیستم که تقریباً به طور کامل در حال تخریب هستند. من می خواهم برای قسمت خوبی از فیلم تخریب را ببینم ، من در اینجا چند پیشنهاد خوب را دیده ام اما بسیاری از این موارد دقیقاً برعکس آنچه من دنبالش هستم

پاسخی بگذارید