پایان جهان واقعاً گرمترین گرایش از سه گانه Cornetto است

دیگری خوشحال تر هستند ، اما این یکی دل بیشتری به آن دارد و فکر می کنم به همین دلیل است که من آن را ترجیح می دهم. گری کینگ یک بازنده خودخواه است که با دوستان خود مانند تله رفتار می کند و هیچ وقت به هیچ چیزی عادت نکرده است ، اما او قابل اعتمادترین شخصیت در کل سه گانه است. در حالی که او را دوست نداشتید ، از او متاسف می شوید.

مطلب پیشنهادی  سلام! برای یافتن فیلمی که نام آن را به خاطر نیاورم به کمک نیاز دارم

من فقط 29 سال دارم اما احساس می کنم سالهای نوجوانی بهترین سالهای زندگی من بوده است. و پایان دادن به جایی که او تجزیه می شود واقعاً نزدیک به خانه است.

پاسخی بگذارید