پاکسازی – چرا همه اظهارنامه مالیاتی جعلی ارائه نمی دهند؟

اگر همه جرایم قانونی باشد ، مردم می توانند اظهارنامه های مالیاتی جعلی ارائه دهند. پاکسازی در تاریخ 21 مارس انجام می شود و شما می توانید در هر زمان و از 28 ژانویه تا 15 آوریل اظهارنامه مالیاتی ارائه دهید.

اگر این کار را هر ساله انجام دهید ، دیگر مجبور به پرداخت مالیات نخواهید شد! و تمام هدف از پاکسازی صرفه جویی در هزینه با کشتن مردم فقیر بود. اگر همه اظهارنامه های مالیاتی جعلی ارائه دهند ، پس هیچ مالیاتی بر درآمد جمع نمی شود ، بنابراین تمام هدف از پاکسازی بی معنی است زیرا دولت پس از آن پول را از دست می دهد.

مطلب پیشنهادی  سخنرانی وضعیت سینمایی استیون سودربرگ در جشنواره بین المللی فیلم سانفرانسیسکو

پاسخی بگذارید