پارک چان ووک (‘Oldboy’ ، ‘The Handmaiden’) فیلم بعدی خود را “تصمیم به ترک” اعلام می کند – درباره یک کارآگاه سخت کوش و جدی که در حال بررسی پرونده قتل احتمالی در حومه کوهستانی است.

پارک چان ووک (‘Oldboy’ ، ‘The Handmaiden’) فیلم بعدی خود را “تصمیم به ترک” اعلام می کند – درباره یک کارآگاه سخت کوش و جدی که در حال بررسی پرونده قتل احتمالی در حومه کوهستانی است.

مطلب پیشنهادی  آیا جوزف کوسینسکی (TRON: میراث ، فراموشی ، فقط شجاعان) یک نویسنده مستقل است؟

پاسخی بگذارید