پارتی تماشای آکادمی

با سلام بنابراین Big Sick امشب با نویسندگان به صورت زنده یک مهمانی تماشاخانه آکادمی برگزار می کند و به نوعی صدای مهمانی را تماشا می کند. من احساس پیری می کنم – این دقیقاً به چه معنی است؟ چقدر مهم است که من آن را به صورت زنده تماشا کنم؟ آیا می توانم بعداً آن را تماشا کنم و توییت ها را بخوانم؟

مطلب پیشنهادی  Regal Cinemas همه مکان ها را در سراسر کشور تعطیل می کند

پیشاپیش تشکر می کنم برای کمک به مادربزرگ مقیم خارج

پاسخی بگذارید