پادکست های تفسیر صوتی؟

آیا کسی می داند که تفسیرهای صوتی برای فیلم های موجود وجود دارد که به عنوان پادکست یا حتی فیلم های YouTube وجود دارد؟ من دوست دارم هنگام تماشای کسی از طریق فیلم های معاصر کلاسیک با من صحبت کند.

من به نوعی آهنگ صوتی فکر می کنم که هنگام شروع فیلم می توانید با تلفن خود پخش کنید.

مطلب پیشنهادی  برای کلاس تئاتر به یک مونولوگ فیلم 1-2 دقیقه (یا تلویزیون / تئاتر) نیاز دارید

پاسخی بگذارید