پادشاهی طلوع ماه

در حالی که من می خواستم این فیلم را به خاطر بازیگران برجسته ستاره و به خاطر احترامی که برای وس ​​اندرسون قائل هستم تماشا کنم ، چیزی وجود داشت که باعث شد من از نیمه راه خودم را جمع کنم.

چرا باید از این بازیگران چشمگیر برای شخصیت هایی استفاده کنیم که واقعاً آنها را طلب نمی کنند؟ من نمی توانم تصور کنم که فرانسیس مک دورماند به شخصیتی که بازی می کرد تقلیل یابد. یا برای همین موضوع ستاره های دیگر آن فیلم هستند. من واقعاً نمی توانم از این واقعیت مطلع شوم که گروهی از بازیگران شگفت انگیز مانند توهین / هدر رفته هستند.

مطلب پیشنهادی  به دنبال یک فیلم هستم

و این اولین باری نیست که چنین احساسی دارم. وقتی روبرت دنیرو را در جکی براون دیدم خیلی شکسته شدم. آیا این یک چیز با مدیران است یا چیست. برای چه خوشی واقعاً نمی دانم

پاسخی بگذارید