ویدیوی جدید David F Sandbergs واقعاً با من به عنوان اوتیستیک صحبت می کند (تا همین اواخر تشخیص داده نشده) که می خواست یک فیلم ساز باشد ، اما نتوانست آن را جمع کند و حتی یک فیلم 10 ثانیه ای بسازد. موفقیت او الهام بخش است.

ویدیوی جدید David F Sandbergs واقعاً با من به عنوان اوتیستیک صحبت می کند (تا همین اواخر تشخیص داده نشده) که می خواست یک فیلم ساز باشد ، اما نتوانست آن را جمع کند و حتی یک فیلم 10 ثانیه ای بسازد. موفقیت او الهام بخش است.

مطلب پیشنهادی  کجا می توانم قطار به بوسان تماشا کنم

پاسخی بگذارید