واقع بینانه ترین صحنه مرگ که تاکنون در یک فیلم دیده اید چیست؟

از نظر من ، باید گفت که مرگ کلانتر ارل مک گراو در “از غروب” تا “سپیده دم” است. نحوه برخورد وی و باز شدن دهان و چشمانش از واکنش ناگهانی اسلحه به سمت سرش واکنش نشان می دهد. هر وقت به من می رسد [Earl McGraw’s Death](https://www.youtube.com/watch؟v=HqdPnj-qLcY&t=350s). در کل مایکل پارکز ، آن صحنه را به سرقت برد ، آنقدر قابل نقل است ، “من میخوام … تانک بزنم … شب.” بازیگر بسیار با استعدادی که اخیراً درگذشت.

مطلب پیشنهادی  آیا بین بازیگر و شخصیت به تصویر کشیده اختلاف سنی شدیدتر از شرلی هندرسون وجود دارد؟

پاسخی بگذارید