هواداران جاز: نمونه های جاز مورد استفاده در La La Land را چگونه ارزیابی می کنید؟

من هرگز طرفدار فعال جاز نبوده ام
ژانر موسیقی که من به دنبالش می گشتم. من زمان انتشار La La Land در سال 2017 تماشا کردم و در واقع موسیقی جاز را حتی بیشتر از پیش خاموش کرد. من از آنچه می شنیدم لذت نبردم ، بنابراین دوباره به مغزم هل داد.

پرش به سال 2020 ، من خودم را پیدا کرده ام که هر روز صبح به لیست های پخش موسیقی YouTube جاز گوش می دهم با عناوینی مانند “جاز قهوه صبح” ، “جاز بارانی روز” و غیره و نمی توانم به اندازه کافی از آن استفاده کنم. این بهترین موسیقی پس زمینه برای شروع روز من و تمرکز روی کار من است.

مطلب پیشنهادی  مصاحبه با جیمز لیدل از دو راه رفتن به غرب

آیا La La Land از مثال های بد جاز استفاده کرده است یا من بدگویی می کنم؟ یا فقط طعم بد دارم؟

پاسخی بگذارید