همه همیشه درباره Ecstasy of Gold صحبت می کنند اما فکر می کنم Watch Chimes بهترین قطعه Ennio Morricone است. امتیاز عالی برای یک شرور بی نظیر. غم ، پشیمانی ، عشق و تاریکی.

همه همیشه درباره Ecstasy of Gold صحبت می کنند اما فکر می کنم Watch Chimes بهترین قطعه Ennio Morricone است. امتیاز عالی برای یک شرور بی نظیر. غم ، پشیمانی ، عشق و تاریکی.

https://youtu.be/-LyEvuULDFs

مطلب پیشنهادی  در مورد فیلمی که تحقیر می کنید یک نکته خوب بگویید.

پاسخی بگذارید