همانطور که «مبهم و گیج» پیرتر می شود ، روح فیلم همان می ماند

همانطور که «مبهم و گیج» پیرتر می شود ، روح فیلم همان می ماند

https://www.youtube.com/user/JackieKCooper

مطلب پیشنهادی  Outlaw King یکی از بهترین فیلم های عصر قرون وسطایی است که من تا به حال دیده ام!

پاسخی بگذارید