هفت کارگردان بعداً ، فیلم Uncharted سرانجام فیلمبرداری را آغاز کرد.

هفت کارگردان بعداً ، فیلم Uncharted سرانجام فیلمبرداری را آغاز کرد.

مطلب پیشنهادی  Tenet OST اکنون رسماً منتشر شده است.

پاسخی بگذارید