هر فیلم اسلشر خوب اخیر.

من عاشق یک اسلشسر خوب هستم اما مدتی است که من یکی از موارد هیجان زده ام را دیده ام و فقط چند بار وجود دارد که می توانم حق رای دادن را فریاد بزنم. هر گونه توصیه خوشحالم که جعلی و پیچ و تاب یا سرگرم کننده و سرحال است. من فقط از شر و اشرار بودن شرور مریض هستم. فقط می خواهید یک انسان ضربه محکم و ناگهانی بخورد و شروع به کشتن مردم کند.

مطلب پیشنهادی  رمز و راز D.B. کوپر (2020): پیش پرده رسمی | HBO | [November 26]

پاسخی بگذارید