هرگز به شهرت دیگری مانند ارنست پی ورل ، جیم ورنی ، شخصیتی دست نیافته است – شخصیتی که شروع به فروش شیر شکلات در تلویزیون محلی کرد و در نهایت به یک ستاره فیلم تبدیل شد.

هرگز به شهرت دیگری مانند ارنست پی ورل ، جیم ورنی ، شخصیتی دست نیافته است – شخصیتی که شروع به فروش شیر شکلات در تلویزیون محلی کرد و در نهایت به یک ستاره فیلم تبدیل شد.

https://www.youtube.com/watch?v=VNOpADr1vKs

مطلب پیشنهادی  بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (03/22 / 20-03 / 29/20)

پاسخی بگذارید