هالیوود فلش بک: “رقص با گرگ ها” 30 سال پیش وسترن ها را بازنویسی کرد

هالیوود فلش بک: “رقص با گرگ ها” 30 سال پیش وسترن ها را بازنویسی کرد

مطلب پیشنهادی  آری آستر ("ارثی" ، "میدسومار") فیلم بعدی خود را "Beau Is Thread" تنظیم می کند - این پروژه به عنوان "یک فیلم ترسناک سورئالیستی توصیف شده در یک جایگزین" توصیف می شود

پاسخی بگذارید