نیکلاس کیج برای نقش رندی “رام” رابینسون در Wrestler در نظر گرفته شد. وقتی به یک رویداد زنده برده شد ، او فکر کرد که کشتی گیری مانند UFC واقعی است! در پایان ، خدمه جلسه‌ای داشتند که مشخص شد کیج برای قسمت خیلی سالم به نظر می رسد ، بنابراین این نقش به میکی رورک رفت.

نیکلاس کیج برای نقش رندی “رام” رابینسون در Wrestler در نظر گرفته شد. وقتی به یک رویداد زنده برده شد ، او فکر کرد که کشتی گیری مانند UFC واقعی است! در پایان ، خدمه جلسه‌ای داشتند که مشخص شد کیج برای قسمت خیلی سالم به نظر می رسد ، بنابراین این نقش به میکی رورک رفت.

مطلب پیشنهادی  تاکشی کیتانو چگونه از کمدین به نویسنده جنایی رسید

پاسخی بگذارید