نیاز به یک گریه خوب است. بهترین فیلم غمگین / لمس کننده ای که تماشا کرده اید و باعث گریه شما شده است چیست؟

من فقط نیاز به برخی از کاتارسیس در اشک دارم! وقتی صحبت از فیلم می شود به راحتی گریه می کنم بنابراین پیدا کردن آن خیلی سخت نخواهد بود ، اما من یک گریه * خوب * می خواهم. مثل اینکه ، نه یک خدای “این چنین ناراحت کننده و دلگیر” است که در آن پایان خوبی وجود ندارد ، اما شاید گریه ای غم انگیز یا لمس کننده باشد که در آن هنوز پایان خوبی وجود دارد.

مطلب پیشنهادی  جزیره شاتر - یک بلوف دوتایی؟

به عنوان مثال: بله به لحظات احساسی خانوادگی ، نه به هولوکاست یا وحشت زمان جنگ.

ویرایش: از همه بخاطر پیشنهادهای درخشان و متفکرانه متشکریم! ایما آماده می شود تا مملو از تعویق شود.

پاسخی بگذارید