نکته جالب در “Perks of a Wallflower”

من شخصاً فکر می کنم این فیلم کاملاً عالی است حتی اگر من به شکلی پرشکوه و پرتحرکانه آن را درک کنم. نکته ای که همیشه به من توجه می کند این است که یک دسته از هیپرسترهای اساساً دهه 90 ، “قهرمانان” بووی را نمی شناسند ، مانند یکی از معروف ترین آهنگهای او. آنها وحشت صخره ای را می شناسند اما دیوید بووی نه فقط با تمام پویایی آنها مغایر است. به هر حال فقط یک مورد تصادفی که متوجه شدم.

مطلب پیشنهادی  School of Rock's Scene Perfect - Karsten Runquist

پاسخی بگذارید