نویسنده “قاتلان ماه گل” می گوید با تغییرات اجباری فیلمنامه لئوناردو دی کاپریو مشاجره می شود

نویسنده “قاتلان ماه گل” می گوید با تغییرات اجباری فیلمنامه لئوناردو دی کاپریو مشاجره می شود

مطلب پیشنهادی  اندی سرکیس برای بازیگران ضبط اجرا با تجمع ، خواستار حمایت بیشتر از حقوق و دستمزد برای مجریان دیجیتال شد.

پاسخی بگذارید