نویسنده “قاتلان ماه گل” می گوید با تغییرات اجباری فیلمنامه لئوناردو دی کاپریو مشاجره می شود

نویسنده “قاتلان ماه گل” می گوید با تغییرات اجباری فیلمنامه لئوناردو دی کاپریو مشاجره می شود

مطلب پیشنهادی  بلیط آنلاین ، فاصله اجتماعی و ضد عفونی کننده: شبی در زندگی یک راننده در طول COVID-19

پاسخی بگذارید