نمی دانم کسی اهمیتی می دهد یا نه ، اما من هر فیلمی را که امسال دیدم رتبه بندی کردم. من زمان زیادی را صرف کار در این لیست کردم.

نمی دانم کسی اهمیتی می دهد یا نه ، اما من هر فیلمی را که امسال دیدم رتبه بندی کردم. من زمان زیادی را صرف کار در این لیست کردم.

مطلب پیشنهادی  Baby Day Day Out بهترین احساس خوب من بعد از یک روز بد است

پاسخی بگذارید