نمونه های بیشتری از دو فیلم یک فیلمنامه در همان سال؟

** دوستان دارای مزایا – هیچ رشته ای پیوست نشده است **. 2011 ، آرایش جنسی گاه به گاه اما یکی عاشق دیگری می شود.

** شوالیه و روز – قاتلان **. 2010 ، نوع مأمور مخفی و عشق عادی او با انبوه انسانهای بد مبارزه می کنند.

** کاخ سفید پایین – Olympus افتاده است **. 2013 ، تروریست ها کاخ سفید را تصاحب کردند و برای نجات رئیس جمهور ، یک توطئه سمت تصادفی بچه ها ، به یک نفر سقوط کرد.

مطلب پیشنهادی  کارگردان 'Soul' می گوید که در ابتدا این فیلم پایان کاملا متفاوتی داشت

آیا می توانید بیشتر از این فکر کنید؟

پاسخی بگذارید