نمایشگاه در دولت امپایر استراحت می کند: کومو اجازه می دهد تا سینماهای خارج از شهر در 23 اکتبر بازگشایی شوند

نمایشگاه در دولت امپایر استراحت می کند: کومو اجازه می دهد تا سینماهای خارج از شهر در 23 اکتبر بازگشایی شوند

مطلب پیشنهادی  امیدوارم همکاری دیگری با برد پیت و دیوید فینچر داشته باشیم

پاسخی بگذارید