نقش تهیه کننده و تهیه کننده اجرایی چیست؟

این ممکن است برای برخی مانند یک سوال گنگ باشد.

چه کسی از نظر هیرارشی بالاتر است؟ روباه قرن یا قرن بیستم یا عکسهای برتر یا کلمبیا و غیره در ابتدای یک فیلم نشانگر چیست؟ آیا این تولیدکنندگان هم هستند؟

من همیشه فکر می کردم تهیه کننده شخصی است که مانند صاحب یک فیلم است. اما من در جایی در یک برنامه تلویزیونی دیدم که یک تهیه کننده نمایش با موارد فوق متفاوت است. یا اینکه برای فیلم ها و نمایش های تلویزیونی فرق می کند؟

مطلب پیشنهادی  دانیل دی-لوئیس در این صحنه حذف شده از Phantom Thread ، دعوا و خنده دارد

چندین فیلم بسیاری از تهیه کنندگان اجرایی را نشان می دهد. آیا همه آنها سهمی از درآمد دارند؟

پاسخی بگذارید