نقد و بررسی “The Marksman”: لیام نیسون پسری مکزیکی را از کشتار کارتل در یک فیلم اکشن جاده ای با احساس خوب نجات می دهد

نقد و بررسی “The Marksman”: لیام نیسون پسری مکزیکی را از کشتار کارتل در یک فیلم اکشن جاده ای با احساس خوب نجات می دهد

مطلب پیشنهادی  نمایش / فیلم های جنایی

پاسخی بگذارید