نظر شما در مورد فیلم EXAM (2009) چیست؟

من اخیراً داشتم فیلم هایم را فهرست بندی می کردم که به این فیلم برخورد کردم. نمی دانم مورد استقبال گسترده قرار گرفته است اما چند سال پیش از دیدن آن لذت بردم. اما من آن زمان بحث زیادی درباره این فیلم ندیدم. با بازنگری مجدد آن در این عصر تفرقه ، فکر می کنم این تصویر بسیار خوبی از ترس از “دیگری” و تعصبات ذاتی ما باشد. همچنین نشان داد که چگونه یک آزمون ساده می تواند بهترین و بدترین را از خود خارج کند.
مشتاق شنیدن افکار شما هستم!

مطلب پیشنهادی  پوستری برای روسی علمی تخریب Sputnik

پاسخی بگذارید