نظریه های شما در مورد فیلم های خاص

بازسازی شیر شیر ، حداقل نیمه آخر ، فقط یک رویا است که تروی بارنز از جامعه در حال انجام است.

چرا فکر می کنید ناله توسط بیانسه ابراز می شود؟ بیانسه بودن همسر تروی دقیقاً شبیه چیزی است که تروی می خواست.

جهنم ، من مطمئن هستم که نالا بودن همسر تروی چیزی است که Troy در آن آرزو می کرد (آن مرد یک قسمت کوکی غول پیکر را در یک قسمت خورد ، تعجب می کنید؟). بنابراین مطمئناً او آرزو داشته است كه همسرش همزمان ناله و بیانسه باشد.

مطلب پیشنهادی  کدام فیلم بد بهترین تریلر را داشت؟

به همین دلیل است که او سیمبا است. او احتمالاً آرزو می کند (یا آرزو کرده است) او در بعضی مقاطع زمانی سیمبا بوده است.

به همین دلیل است که Zazu توسط جان اولیور ابراز می شود – او فقط به طور ناخودآگاه استاد دانکن را به عنوان Zazu تصور می کند. شاید به این دلیل که فکر می کند مانند Zazu است.

پاسخی بگذارید