نسخه های جدید درباره جریان بحث رسمی (منفجر کردن مرد / هرگز به ندرت گاهی اوقات / تور جهانی / تور جهانی / پرستو)

[Blow the Man Down](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fyk1xa/official_discussion_blow_the_man_down_spoilers/)

[Never Rarely Sometimes Always](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fyk6mu/official_discussion_never_rarely_sometimes_always/)

[The Platform](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fykrw8/official_discussion_the_platform_spoilers/)

[Trolls World Tour](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fykcv7/official_discussion_trolls_world_tour_spoilers/)

[Swallow](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fykhap/official_discussion_swallow_spoilers/)

سایر مباحث رسمی دیگر را می توانید در / r / diskutarchive یافت

مطلب پیشنهادی  آیا فیلم های جنگی دیگری (بدون مسافرخانه / کشتی) وجود دارد که بتوانم به لیست اضافه کنم؟

پاسخی بگذارید