نزاع در سلول بلو 99 یک شاهکار است

من این فیلم را چند سال پیش تماشا کردم. من کاملاً تصور نمی کردم که درباره این فیلم چیست. علاقه ای نداشتم که دیدم وینس وون در آن است.
اما باید بگویم که این فیلم حتی از بزرگترین انتظارات ممکن من فراتر رفته است. وینس وون در این فیلم باورنکردنی است و فراموش می کنید که حتی او را مشاهده می کنید.
این احتمالاً بهترین فیلم تندخوانی است که من دیده ام و هرگز نخواستم از صفحه دور باشم. در یک لحظه فیلم را مکث کردم و با صدای بلند خندیدم و از خودم سؤال کردم که چه احساسی را تماشا می کنم. اما به بهترین وجه ممکن.

مطلب پیشنهادی  به من کمک کنید عنوان این فیلم mindfuck را پیدا کنم

مرد این فیلم خارق العاده ای است و من آن را به شدت توصیه می کنم

پاسخی بگذارید