نجات تئاتر فیلم به نام فیلمسازان برتر ، ناتو ، MPA ، DGA در نامه ای به کنگره: “تئاترها ممکن است زنده نمانند”

نجات تئاتر فیلم به نام فیلمسازان برتر ، ناتو ، MPA ، DGA در نامه ای به کنگره: “تئاترها ممکن است زنده نمانند”

مطلب پیشنهادی  دیوید لینچ تأیید می کند که برنامه همه گیر متوقف شده است که برنامه های خود را برای اجرای یک پروژه جدید متوقف کرده است

پاسخی بگذارید