نام فیلم خون آشام غیر دراکولای مورد علاقه خود را بگذارید

به یاد دارید که در اواخر دهه 2000 / اوایل سال 2010 انفجاری در رسانه های مرتبط با خون آشام رخ داد؟ شما نه تنها فیلم های گرگ و میش را داشتید ، بلکه نمایش هایی مانند True Blood و Vampire Diaries را در دندان های خود فرو می کنید. هیچ یک از این رسانه ها هیچ ارتباطی با دراکولا نداشتند اما آنها یک بار دیگر به خون آشام ها توجه کردند.

مطلب پیشنهادی  من دوست دارم روزی یک ستاره خواکین ققنوس و مایکل شانون را در یک فیلم ببینم

بنابراین فیلم خون آشام غیر دراکولای مورد علاقه شما چیست؟ سعی کنید چیزی را انتخاب کنید که خون آشام ها به عنوان کانون اصلی باشد. چیزی مثل The Monster Squad ببرید. یک خون آشام در آن وجود دارد (این دراکولا است به طوری که از قبل رد صلاحیت می کند) اما فیلم به خودی خود درباره خون آشام ها نیست.

پاسخی بگذارید