میزگرد کارگردان: کافمن ، لینکلیتر ، جنکینز ، لانتیموس و رایلی درباره “من به پایان دادن به چیزها فکر می کنم”

میزگرد کارگردان: کافمن ، لینکلیتر ، جنکینز ، لانتیموس و رایلی در مورد “I’m Thinking of Ending Things” بحث می کنند

مطلب پیشنهادی  زیر پوست

پاسخی بگذارید