من کاملاً کور بودم که کاملاً نگران کننده فیلم وراثت بود ….

من به طور معمول های ترسناک را دوست ندارم ، به خصوص های پنیر با 5 نوجوان بسیار زیبا که همه تصمیمات اشتباه را می گیرند و یکی یکی می میرند. من با این حال میدزومار را دوست داشتم و تصمیم گرفتم که یک ضربه به ارث برسانم. من از 10 سالگی تاکنون از تاریکی نمی ترسم و خوب این این ترس را بازگرداند. چیزی در مورد صحنه آخر وجود دارد که باعث ایجاد مزاحمت برای من شده است و اکنون هر وقت من ساعت 3 صبح هستم تا کودک خود را تغذیه کنم ، من می دانم که یک زن پشت دیوار من به دیوار چسبیده است. به هر حال ، من فقط می خواستم به اشتراک بگذارم ، امیدوارم که من تنها کسی نیستم که چنین احساسی دارد.

مطلب پیشنهادی  Meet joe black (1998)

پاسخی بگذارید