“من کاملاً آگاه هستم که تمام خدمه درگیر نیستند ، در حالی که من روی زمین جیغ می کشم و یک تکه بزرگ شیشه در دست دارم ، و یک سر مصنوعی را خنجر می زنم.” – کریستوفر ابوت در Possessor // AnOther Magazine

“من کاملاً آگاه هستم که وقتی من روی زمین جیغ می کشم که یک قطعه عظیم شیشه در دست دارم ، سر مصنوعی را خنجر می زنم ، همه خدمه درگیر نیستند.” – کریستوفر ابوت از دارنده // مجله AnOther

مطلب پیشنهادی  Mission: Impossible- Fallout به پایان رسید. این حق رای دادن مستحق جوایز گسترده ای برای تازه نگه داشتن فیلم ها - و حتی بهتر شدن آنها - در طی 25 سال گذشته است.

پاسخی بگذارید