من و همسر من دیروز در حال چرخش کانال ها بودیم و ما به Goldmember رسیدیم …

این باعث شد تا ما درباره های کمدی صحبت کنیم. چه اتفاقی برای بازار کمدی افتاد؟

روزهای کمدی آه ونتورا ، فیلم ترسناک ، منتظر ، کارمندان ، هارولد و کومار را به خاطر می آورم. * از دوران کمدی گنگ که تا به حال فقط برای خندیدن و احساس خوشبختی وجود داشته ، چه شد؟

مطلب پیشنهادی  قانون تعادل دلرو لیندو

کسی می داند آخرین کمدی موفق که درآمد داشته است چیست؟

پاسخی بگذارید