من واقعاً از “پرومتئوس” و “میثاق بیگانه” لذت بردم

من از سطح خصومت که این فیلم ها دریافت کرده اند شوکه شده ام. به نظرم هر دو بسیار لذت بخش ، کاملاً زرق و برق دار و جالب هستند. من هرگز حوصله نداشتم و واقعاً می توانستم تنشی را که این فیلم ها سعی می کنند مخاطب را حس کنند احساس کنم. گاهی اوقات به نظر می رسد که مردم نمی توانند بیش از اقساط قبلی بروند ، اما احساس می کنم شما هرگز نمی توانید دوباره یک تجربه اول داشته باشید. اما من خیلی دوست دارم مضامین هر دو فیلم روی هم کار کنند. آیا آنها عالی نیستند ، بله شخصیت ها تصمیمات احمقانه ای می گیرند. و بیشتر شخصیت ها فقط در آنجا کشته می شوند. یا اینکه نسخه دیگری از ریپلی باشد. اما لعنتی که سرگرم شدم ، تو نبودی؟

مطلب پیشنهادی  راسل کرو به رستوران بیروت برای آنتونی بوردین اهدا کرد

پاسخی بگذارید