من واقعاً از آرکاساس لذت بردم

آرکانزاس

من پیش پرده را تماشا کردم و بلافاصله فکر کردم خوب و نوع من به نظر می رسد. من نمرات بررسی را بررسی کردم و با توجه به اینکه جدیدی است نسبتاً کم بود.

من نمی دانم چرا اینقدر نمره کم دارد. من هر دقیقه اش را دوست دارم. همه بازیگران عالی بودند. داستان بسیار خوبی بود و سبک بسیار تارانتینو را احساس می کرد.

مطلب پیشنهادی  هوبریس و نمسیس: فیلم هایی که می خواهید یک هیولا برنده شود؟

فقط یک قسمت از فیلم بود که من را گیج کرد و شامل یک وان شد و اگر فیلم را دیده اید احتمالاً می دانید که منظور من از کدام بیت است. غیر از این من آن را توصیه می کنم.

پاسخی بگذارید