من هم اکنون The Thing را تماشا می کنم و سناریویی را ارائه کردم که جواب آن را نمی دانم

پس از دادن آزمایش به همه به جز بلر ، 4 بازمانده در آن مرحله (MacReady ، Childs ، Garry و Fuchs) تصمیم گرفتند که بلر را امتحان نکنند و در عوض فقط دریچه ها را زدند و تلاش کردند تا زنده بمانند تا آنجا که موفق شدند آیا می توانید با کمک تماس بگیرید؟ اگر نه فکر می کنید چه مدت طول می کشید؟

مطلب پیشنهادی  اولین مجموعه عکس مرد عنکبوتی -3 تام هالند Peak 2020 است

با ساخت بشقاب پرنده ، بنظر می رسید که Blair Thing آماده پرواز است ، بنابراین اگر آنها به دنبال آن نباشند ، آنها را تنها گذاشته است. آنها همچنین می دانند که در این مرحله هر 4 مورد چیزهایی نیستند ، بنابراین ممکن است اعتماد تا حدودی بازسازی شود

پاسخی بگذارید